Meedenken over de

Toekomst van AR

Als je op deze pagina bent, heb je onze MediaMasters game uitgespeeld. Lekker bezig!

De toekomst kan je overkomen, maar je kunt ook zélf meedenken! Door je eigen mening te geven wordt er niet alleen over jou beslist, maar juist samen met jou!

De Vragen

Speel je op je laptop/chromebook?
Je vindt de vragen hieronder.

Speel je op je telefoon/tablet?

Dan is het handig om de vragenlijst te openen in een nieuw tablad.

Als je de vragenlijst opstuurt, is deze MediaMasters missie volbracht!